Počet domácích elektráren roste, nepochybně i díky státní dotaci a půjčkám


Počet solárních elektráren na rodinných domech neustále roste, a to i navzdory pandemii. Není divu, kromě toho, že pomohou uspořit peníze za energii, jsou rovněž šetrné k životnímu prostředí. A to jsou argumenty, na které slyší čím dál více lidí. Výhodou tohoto zdroje energie je rovněž možnost čerpat na jeho pořízení i státní dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Jak vyplývá z údajů Solární asociace, což je největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice a dalších příznivců fotovoltaiky, zatímco v roce 2019 bylo na rodinných domech v celé republice instalováno necelých 3000 fotovoltaických elektráren, v loňském roce, který byl navíc ve znamení pandemie koronaviru, přibylo jen na rodinných domech v ČR 4846 těchto zařízení.

Důvodem, proč se čím dál více Čechů odkloní od velkých dodavatelů energie a zařizují si vlastní domácí elektrárny, je touha ušetřit za energii. Díky dotacím z programu Nová zelená úsporám se pak vynaložené náklady na elektrárnu vrátí v kratším čase, což je opět pobídka pro investici do těchto zdrojů.

Bez zajímavosti není ani fakt, že instalací fotovoltaiky se zvyšuje tržní hodnota domu. Proto také vzniká i čím dál více novostaveb, v jejichž projektu je fotovoltaická elektrárna zahrnuta.

Nová zelená úsporám

S náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny může zájemcům pomoci zmíněná dotace ze státního programu Nová zelená úsporám. O ni může majitel elektrárny požádat sám, anebo mu s tím mohou pomoci nejrůznější poradenské společnosti, případně přímo dodavatelé elektráren.

O dotaci se žádá elektronicky, prostřednictvím online formuláře. Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Příjem žádostí končí buď vyčerpáním stanovené alokace, anebo nejpozději 31. prosince 2021. O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické, tak právnické osoby.

Důležité!
O dotaci lze žádat nejen při instalaci zcela nového systému, stát dotuje i rozšíření stávajícího solárního systému, pokud dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20 % nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10 %.

Na fotovoltaické systémy stát přispívá částkou ve výši 35 000–150 000 Kč.

Typy dotovaných systémů Výše dotace (Kč)
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh.rok-1 55 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh.rok-1 70 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000 kWh.rok-1 100 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4000 kWh.rok-1 150 000
Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravou teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000 kWh.rok-1 80 000
Zdroj: www.novazelenausporam.cz

Na domácí elektrárnu může půjčit i banka

Přesto jsou to stále náklady na pořízení domácí elektrárny, jež spoustu lidí stále odrazují. Prvotní investice se pohybuje v řádu desetitisíců až nižších stovek tisíc korun. Konkrétní suma závisí na podobě celého projektu, mj. na velikosti a výkonu panelů.

„Podle našeho interního průzkumu by o fotovoltaickou elektrárnu na střeše svého domu mělo zájem 20 % klientů. V zelené energii je obrovský potenciál, který je teď i díky naší půjčce dostupný více lidem,“ uvádí Jan Kubálek, manažer pro strategii retailového bankovnictví v Komerční bance.

„Dotační programy bývají nastavené tak, že čím více do úsporných řešení investujete, tím více vám přispěje i stát. Dotace ale nepokryje náklady celé. Už nyní však na trhu najdete finanční produkty, které vám zelené technologie pomohou financovat. Vedle domácí fotovoltaiky tak snáze dosáhnete na kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla,“ doplňuje jeho slova Andrea Vokálová ze skupiny ČSOB pro financování bydlení.

„Fotovoltaika vám navíc díky úsporám energie sama pomáhá úvěr splácet a díky dlouhé životnosti vám peníze šetří i dlouho poté,“ dodává.

Možnost prodeje přebytků

Dobře vypočítaná a realizovaná domácí elektrárna mívá v závislosti na ročním období, množství slunečných dnů atd. přebytky, které všechny nelze ať již přímo spotřebovat, nebo akumulovat ve speciálních bateriích.

Tyto přebytky může majitel buď využít například k ohřevu teplé vody, anebo je odvádět do distribuční sítě a může za ně dostat zaplaceno.

„Vyrobenou elektřinu, kterou domácnost nespotřebuje, vykoupíme za tržní cenu, bez jakýchkoliv dalších poplatků. Je to výhodné řešení zejména pro domácnosti, které nemají instalované akumulační baterie, které energii uchovávají. Tento způsob odkupu mohou bez problému využít i všechny domácí fotovoltaické elektrárny, které mají instalovaný výkon do 10 kWp a splňují podmínky pro provoz bez licence,“ dodává Robert Chmelař, zakladatel společnosti bezDodavatele, která si klade za cíl obejít tradiční model dodavatelů energií a umožnit domácnostem nakupovat silovou elektřinu z obnovitelných zdrojů přímo od českých výrobců a zemní plyn bez zátěže emisí CO2.

Celý proces se obejde jednoduše bez jakékoliv administrativy a pro konečné zúčtování energií postačí jen jedna faktura.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-pocet-domacich-elektraren-roste-nepochybne-i-diky-statni-dotaci-a-pujckam-40360091

Kontakty

SEPO COMPANY s.r.o.
Vinohradská 2165/48
120 00, Praha 2

IČO: 06233155
DIČ: CZ 06233155

+420 605 529 516

info@sepocompany.cz

Jan Poříz
jednatel

+420 737 102 737

poriz@sepocompany.cz

Ivana Kulichová Čapková
účetnictví

+420 605 529 516

capkova.iva@damusro.cz

Napište nám